Regulamin

Zasady i Warunki
OGÓLNE WARUNKI
1. WAŻNOŚĆ OGÓLNYCH WARUNKÓW

Poniższe warunki mają zastosowanie do wszystkich usług świadczonych przez CENTRUM UBEZPIECZEŃ ” POLISA DLA CIEBIE”, zwanych dalej Roamingsim, w związku z odsprzedażą przedpłaconej karty SIM.
Poniższe warunki znajdują się w pakiecie zaproponowanym klientom w punktach dystrybucji na stronie www. RoamingSim.pl
Obowiązują tylko ostatnie ogólne warunki RoamingSim opublikowane na stronie www. RoamingSim.pl na początku okresu wynajmu.
RoamingSim może akceptować klauzule wariantowe tylko w przypadku wyraźnej pisemnej zgody.
2. OPIS USŁUG
2.1 SPRZEDAŻ SIM
RoamingSim odsprzedaje przedpłacone karty SIM.
Klient rejestruje i rezerwuje swoje karty SIM na stronie www.roamingsim.pl Nasza płatność jest obsługiwana przez PAYPAL (httpss://paypal.com/-PayU)
2.2 REJESTRACJA DO KORZYSTANIA Z USŁUG RoamingSim
Klient musi wypełnić formularz i zaakceptować ogólne warunki korzystania z usług RoamingSim. Klient przekazuje bezpośrednio lub za pośrednictwem usługodawcy (hotel, biuro podróży, itp.) w przeglądarce internetowej pod adresem www.roamingsim.pl następujące informacje:

  • Imię,
  • Nazwisko,
  • Adres (adres do wysłki),
  • Adres e-mail,
  • Numer telefonu komórkowego.

Ostatni punkt to europejski wymóg prawny. Ta kopia może być skanem Twojego dokumentu identyfikacyjnego lub fotogtafię jego strony ze zdjęciem (na przykład wykonanej aparatem smartfona).
2.3 ZAANGAŻOWANIE RoamingSim
RoamingSim dołoży należytych starań, aby zapewnić klientom najwyższą jakość usług. RoamingSim nie gwarantuje jednak, że usługa nie zostanie przerwana, dostarczona w terminie, bezpieczna lub bezawaryjna.
Ryzyko związane z regularnym zużyciem będzie ponoszone przez RoamingSim, który niezwłocznie naprawi uszkodzenia, które w istotny sposób zaburzają działanie Sprzętu i / lub wymieni Sprzęt.
2.4 ZAANGAŻOWANIE KLIENTA
Korzystając ze Sprzętu lub Usług świadczonych przez RoamingSim, Klient nie może podejmować żadnych działań:
Które uznać można za obelżywe, nielegalne lub będące oszustwem;
DOSTAWA
Zamawiając na stronie internetowej, klient jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy wybrany przez niego tryb dostawy jest zgodny z jego wymaganiami. Obowiązkiem klienta jest upewnienie się, że dostawa zostanie zaakceptowana.
Jeśli adres dostawy podany przez klienta w fazie rezerwacji nie jest jego własnym adresem, klient jest odpowiedzialny za poinformowanie hotelu (lub biura, osoby trzeciej…), aby zaakceptował dostawę w jego imieniu.
Wszelkie cła lub opłaty celne za dostawy zostaną uregulowane przez klienta.
6. PRYWATNOŚĆ
Wszystkie dane dostarczone przez klientów podczas wynajmu i użytkowania sprzętu RoamingSim będą chronione zgodnie z odpowiednimi warunkami prywatności dotyczącymi danych klientów.
Wszystkie dane dostarczone przez klienta zapisane przez RoamingSim zostaną wykorzystane do celów realizacji umowy i do poinformowania klienta o produktach związanych z jego umową. W tym względzie klient wyraźnie wyraża zgodę na wysyłanie takich informacji, również w celach marketingowych i elektronicznych, np. poprzez e-mail. Cofnięcie zgody może być doręczone w dowolnym momencie, ale musi być dokonane na piśmie do RoamingSim, podając adresy e-mail, których dotyczy problem.
7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I GWARANCJA
RoamingSim nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z tego, że proponowana usługa nie jest czasowo lub stale dostępna. RoamingSim nie gwarantuje stałej dostępności usługi sieciowej.
W przypadku każdego żądania napisz e-mail na adres info@RoamingSim.pl

Shopping Cart